Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
9918400023 Propagácia spoločnosti - Reprezentačný ples 600.00 s DPH 20/2014 - 20.02.2014 Mesto Kysucké Nové Mesto, nám. Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto,00314099
720130037 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 970.00 s DPH 590/2010 - 17.01.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130038 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 2 016.00 s DPH 590/2010 - 17.01.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120140230 Vývoz a zneškodnenie odpadu 147.94 s DPH   7-170-09/2-2014 11.03.2014 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
1312400009 Propagácia spoločnosti - Svetový deň vody 150.00 s DPH 81/2014 - 27.03.2014 Obec Vysoká nad Kysucou 111, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,00314340
1042014 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebný dozor 12 650.00 s DPH 260/2011 - 26.02.2014 FCP-SK, s.r.o., Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391391
32014 Propagácia spoločnosti - Frivaldská heligónka 300.00 s DPH 41/2014 - 15.04.2014 Obec Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná,00321583
720140003 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 252.00 s DPH 590/2010 - 23.04.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120140515 Vývoz a zneškodnenie odpadu 98.46 s DPH - 34-170-09/4-2014 19.05.2014 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120140530 Zneškodnenie odpadu 342.46 s DPH 12/2011 - 19.05.2014 Obec Ve¾ké Rovné, 013 62 Ve¾ké Rovné,00321737
2120140571 Vývoz a zneškodnenie odpadu 281.08 s DPH - 34-170-09/4-2014 26.05.2014 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
9113400129 Propagácia spoločnosti - Veľký Rajecký deň 2 000.00 s DPH 465/2014 - 01.08.2014 Mesto Rajec, Nám.SNP 2/2, 015 22 Rajec,00321575
7/2014 Propagácia spoločnosti - Oslavy zvrchovanosti 1 500.00 s DPH 35/2014 - 01.08.2014 Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica 537,00314307
227/2014 Propagácia spoločnosti - Letné slávnosti 1 500.00 s DPH 468/2014 - 08.07.2014 Mesto Rajecké Teplice,nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice,00321591
2014000015 Propagácia spoločnosti - Dni obce Čičmany 300.00 s DPH 40/2014 - 09.07.2014 Obec Èièmany 166, 013 15 Èièmany,00321206
9114400021 Propagácia spoločnosti - Jánošíkove dni 3 500.00 s DPH 467/2014 - 03.06.2014 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
9111400012 Propagácia spoločnosti - 25. ročník Cyrilometodské dni 1 000.00 s DPH 34/2014 - 16.06.2014 Miestne kultúrne stredisko, sv Martina 245, 013 06, Terchová,00364886
20140126 Propagácia spoločnosti - Staromestské slávnosti 2014 5 000.00 s DPH 551/2014 - 18.06.2014 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796
25/2014 Propagácia spoločnosti - Turzovské leto 1 700.00 s DPH 552/2014 -   Kultúrne a spoloèenské stredisko, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
2014038 Propagácia spoločnosti - Bartolomejské hodové dni 2 500.00 s DPH 469/2014 - 04.07.2014 Mesto Èadca, Nám. slobody è.30, 022 01 Èadca,00313971
3714400142 Propagácia spoločnosti - 780. výročie prvej písomnej zmienky o meste 2 000.00 s DPH 554/2014 - 07.07.2014 Mesto Bytèa, Nám.SR 1/1, 014 01 Bytèa,00321192
32014 Propagácia spoločnosti - Lietavské letné slávnosti 300.00 s DPH 636/2014 - 05.08.2014 Obec Lietava 146, 013 18 Lietava,00321427
2120141062 Zneškodnenie odpadu 510.49 s DPH č. 2/2012 - 05.09.2014 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
1311400042 Propagácia spoločnosti - Knižná monografia Vysoká n/Kys 150.00 s DPH 651/2014 - 11.09.2014 Obec Vysoká nad Kysucou 111, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,00314340
720140005 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 252.00 s DPH 590/2010 - 18.07.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720140006 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 252.00 s DPH 590/2010 - 18.07.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120141226 Zneškodnenie a rozbor odpadu 433.14 s DPH 9/2014 - 15.10.2014 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120141287 Vývoz a zneškodnenie odpadu 211.98 s DPH - 73-170-09/9-2014 21.10.2014 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
1310400069 Propagácia spoločnosti - Krásňanská desiatka 500.00 s DPH 708/2014   20.10.2014 Mesto Krásno, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kysucou,00314072
321300234 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 528 166.21 s DPH 321/2011 - 19.02.2014 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321400130 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 575 776.37 s DPH 321/2011 - 12.09.2014 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
1429100055 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 12 420.00 s DPH 558/2014 - 27.10.2014 Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
1491510001 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 506 198.45 s DPH 559/2014 - 27.10.2014 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1491510002 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 276 984.32 s DPH 559/2014 - 13.11.2014 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
2120140972 Poskytnutie vozidla CASK MAN 330.74 s DPH - 2/1400108 20.08.2014 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
2120141002 Poskytnutie vozidla CASK MAN 756.36 s DPH - 2/1400108 20.08.2014 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
2120140297 Poskytnutie vozidla CASK Renault Midlum 158.94 s DPH - 12/2014 31.03.2014 Obec Turie, Hlavná 214, 00648060
2120141393 Zneškodnenie a rozbor odpadu 431.02 s DPH 9/2014 - 14.11.2014 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120141434 Poskytnutie vozidla CASK MAN 360.76 s DPH - 2/1400108 24.11.2014 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
2120141581 Čistenie kanalizácie vozidlom CASK Renault 258.04 s DPH   29/2014 17.12.2014 Obec Lysica 138, 013 05 Belá,00321460
2120141539 Zneškodnenie a rozbor odpadu 174.89 s DPH 9/2012 a 9/2014   12.12.2014 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
720140007 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 1260.00 s DPH 590/2010 - 09.10.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720140008 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 1 008.00 s DPH 590/2010 - 27.10.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720140013 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 252.00 s DPH 590/2010 - 19.11.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720140014 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 504.00 s DPH 590/2010 - 19.11.2014 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
1491510003 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 701 432.76 s DPH 559/2014 - 23.12.2014 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
321400190 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 473 215.96 s DPH 321/2011 - 01.12.2014 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648