Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
2120141675 Zneškodnenie a rozbor odpadu 488.95 s DPH 9/2014 - 13.01.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
820150022 Propagácia spoločnosti - mestský ples 600.00 s DPH 962/2014 - 15.01.2015 Mesto Bytèa, Nám.SR 1/1, 014 01 Bytèa,00321192
1491510004 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 523 339.97 s DPH 559/2014 - 23.01.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1429100076 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 50 340.00 s DPH 558/2014 - 20.01.2015 Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
2120150162 Zneškodnenie a rozbor odpadu 400.01 s DPH 9/2014 - 12.02.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150079 Pretláčanie kanalizácie 69.46 s DPH - è.4/1500009 11.02.2015 Mesto Krásno, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kysucou,00314072
2120150167 Pretláčanie kanalizácie 142.03 s DPH - 1/2015 17.02.2015 Obec Lutiše 66, 013 05 Lutiše,00321451
2120150254 Zneškodnenie a rozbor odpadu 192.20 s DPH 9/2014 - 09.03.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150239 Čistenie kanalizácie 533.70 s DPH - 20150020 09.03.2015 Obec Teplièka n/Váhom, Nám. Sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplièka n/Váhom,00648264
1591510001 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 415 369.62 s DPH 559/2014 - 27.02.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
2120150239 Zneškodnenie a rozbor odpadu 106.68 s DPH   17.03.2015 16.04.2015 Obec Horný Hrièov,Mládežnícka 191, 013 42 H.Hrièov,00321290
2120150318 Čistenie kanalizácie 186.54 s DPH   obj. 11.03.2015 24.03.2015 SOŠ sv. J.Robotníka,Saleziánska 18, 010 01 Žilina,00652512
2120150380 Zneškodnenie a rozbor odpadu 334.92 s DPH 9/2014 - 14.04.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
1591510002 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 707 969.60 s DPH 559/2014 - 10.04.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1529100011 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 69 420.00 s DPH 558/2014 - 16.04.2015 Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
2120150437 Pretláčanie kanalizácie 64.81 EUR s DPH - 60/2015 21.04.2015 Obec Ošèadnica, Nám.M.Bernáta è.745,00314170
2120150527 Zneškodnenie a rozbor odpadu 316.80 s DPH - 3/2015 18.05.2015 Obec Hlboké nad Váhom,36142344
2120150506 Zneškodnenie a rozbor odpadu 263.34 s DPH 9/2014 - 18.05.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150595 Vývoz a zneškodnenie odpadu 107.93 s DPH - 3/2015 04.05.2015 Obec Hlboké nad Váhom,36142344
2120150592 Pretláčanie kanalizácie 41.94 s DPH - 38/2015 29.05.2015 Obec Raková, Ústredie 9500, 023 51 Raková,17066867
2120150595 Vývoz a zneškodnenie odpadu 392.15 s DPH - 18-170-09/5-2015 29.05.2015 Lesy SR,š.p.,OZ Žilina,Nám.M.R.Štefánika 1,36038351
1591510003 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 3 880 662.65 s DPH 559/2014 - 15.05.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
2120150891 Zneškodnenie a rozbor odpadu 61.92 s DPH   6.7.2015 27.07.2015 Domov pomocnej ruky,n.o.,Na Bárek 686/9,45736731
2120150643 Zneškodnenie a rozbor odpadu 266.39 s DPH     11.06.2015 Domov pomocnej ruky,n.o.,Na Bárek 686/9,45736731
2120150986 Vývoz a zneškodnenie odpadu 116.99 s DPH   99/10/230-2015 20.08.2015 Lesy SR,š.p.,OZ Èadca ul.Podjavorinskej 2207,022 01 Èadca,36038351
2120150716 Dovoz pitnej vody 50.94 s DPH   201500314 23.06.2015 Mesto Žilina,Nám.obetí komunizmu 3350/1,011 31Žilina,00321796
2120150886 Dovoz pitnej vody 114.52 s DPH   75/2015 27.07.2015 Obec Èierne,023 13 Èierne pri Èadci,00313980
2120150836 Vývoz, zneškodnenie odpadu a rozbor 303.94 s DPH   39/2015 16.07.2015 Obec Rudina,023 31 Rudina,00314251
2120150723 Vytiahnutie vody fekálnym vozidlom 129.76 z DPH   14/2015 23.06.2015 Obec Staškov,J.Krónera 588,023 53 Staškov,00314293
2120150693 Zneškodnenie a rozbor odpadu 522.80 s DPH 9/2014   17.06.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150834 Zneškodnenie a rozbor odpadu 815.89 s DPH 9/2014   16.07.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150714 Čistenie kanalizácie 457.02 s DPH   obj. zo dòa 27.5.2015 19.06.2015 Základná škola Bánová, Do Stošky 8, 010 04 Žilina,37812882
2120150943 Zneškodnenie a rozbor odpadu 815.89 s DPH 9/2014   12.08.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120150794 Čistenie kanalizácie, zneškodnenie, rozbor odpadu 278.75 s DPH     06.07.2015 Základná škola, 023 03 Zborov nad Bystricou,37812165
1591510005 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 2 187 202.20 s DPH 559/2014 - 26.08.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1591510006 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 2 724 051.11 s DPH 559/2014 - 27.08.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1529100050 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 81 960.00 s DPH 558/2014 - 15.07.2015 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
1591510004 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 2 637 503.81 s DPH 559/2014 - 03.07.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
2120151087 Zneškodnenie odpadu 186.53 s DPH 9/2014 - 09.09.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
1591510007 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 4 741 865.03 s DPH 559/2014 - 22.09.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1591510008 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 6 112 075.16 s DPH 559/2014 - 30.09.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
37105000127 Propagácia spoločnosti - Bytčianske kultúrne leto 2015 3 000.00 s DPH 41//2015 - 04.06.2015 Mesto Bytèa, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytèa,00321192
9114500057 Propagácia spoločnosti - Jánošíkove dni 4 500.00 s DPH 420/2015 - 11.05.2015 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
20150103 Propagácia spoločnosti - Staromestské slávnosti 2015 5 000.00 s DPH 419/2015 - 22.06.2015 Mesto Žilina,Nám.obetí komunizmu 3350/1,011 31Žilina,00321796
07/2015 Propagácia spoločnosti - Oslavy zvrchovanosti 2 000.00 s DPH 174/2015 - 15.07.2015 Obec Stará Bystrica,è. 537, 023 04 Stará Bystrica
37/2015 Propagácia spoločnosti - Beskydské slávnosti, Turzovské leto 2015 1 700.00 s DPH 630/2015 - 16.07.2015 Kultúrne a spoloèenské stredisko, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka,00145254
9110500116 Propagácia spoločnosti - Veľký Rajecký deň a Rajecký maratón 2 000.00 s DPH 215/2015 - 27.07.2015 Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec,00321575
2015025 Propagácia spoločnosti - Bartolomejský hodový jarmok, drôtománia 2015 2 500.00 s DPH 371/2015 - 02.07.2015 Mesto Èadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Èadca,00313971
2120151300 Zneškodnenie odpadovej vody zo žúmp 40.46 s DPH - objednávka 21.10.2015 Obec Horný Hrièov, 013 42 Horný Hrièov 191,00321290
2120151283 Zneškodnenie odpadovej vody zo žúmp 209.51 s DPH 9/2014 - 16.10.2015 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
2120151303 Dovoz pitnej vody 150.67 s DPH - Obj.è.104/2015 21.10.2015 Obec Èierne,023 13 Èierne pri Èadci,00313980
820152951 Propagácia spoločnosti - Medzinárodná vedecká konferencia POSTPOINT 350.00 bez DPH 722/2015 - 02.11.2015 Žilinská univerzita, FPEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,00397563
1591510009 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 3 949 319.93 s DPH 559/2014 - 27.10.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1529100092 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 93 900.00 s DPH 558/2014 - 20.10.2015 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
820153011 Propagácia spoločnosti - Krasňanská desiatka 500.00 s DPH 748/2015 - 05.11.2015 Mesto Krásno n/Kys., ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys.,00314072
820153547 Zriadenie vecného bremena Raková 8 849.41 bez DPH 851388/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153548 Zriadenie vecného bremena Skalité 20 746.26 bez DPH 855774/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153546 Zriadenie vecného bremena Čierne 30 108.86 bez DPH 809624/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153545 Zriadenie vecného bremena Svrčinovec 25 352.54 bez DPH 860018/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153497 Zriadenie vecného bremena Olešná 986.30 bez DPH 843610/001/2015 - 07.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153495 Zriadenie vecného bremena Turzovka 2 532.48 bez DPH 866083/001/2015 - 07.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153496 Zriadenie vecného bremena Vysoká 2 256.24 871061/001/2015 - 07.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153550 Zriadenie vecného bremena Podvysoká 4 459.58 bez DPH 847771/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153498 Zriadenie vecného bremena Makov 132.29 bez DPH 834858/001/2015 - 07.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
820153549 Zriadenie vecného bremena Staškov 6 974.04 bez DPH 858633/001/2015 - 09.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
1591510010 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 2 400 341.09 s DPH 559/2014 - 30.11.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1591510011 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 6 818 036.57 s DPH 559/2014 - 14.12.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161
1591510013 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 3 383 386.40 s DPH 559/2014 - 18.12.2015 Združenie "Bytèa: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161