Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
720120010 SČOV Žilina - intenzifikácia 138 454.60 604/2010 - 27.02.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120009 SČOV Žilina - intenzifikácia 246 882.97 604/2010 - 27.02.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120013 Trnové - kanalizácia, stavebný dozor 12 897.60 670/2009 - 14.03.2012 Mestský investorský útvar, s.r.o., Na priekope 17, 010 01 Žilina, 31628991
321100428 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce 267 238.80 321/2011 - 01.02.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
1032012 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce 26 142.00 260/2011 - 15.02.2012 FCP-SK, s.r.o. Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391
1219002 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 76 739.89 249/2010 - 01.03.2012 K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186
1219003 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 90 282.40 249/2010 - 01.03.2012 K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186
820120437 (Informácia) Kúpa pozemku 3 426.24 297/2011-Gb - 05.03.2012 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, 00314072
720120014 Trnové - kanalizácia, stavebný dozor 4 821.60 670/2009 - 04.04.2012 Mestský investorský útvar, s.r.o., Na priekope 17, 010 01 Žilina, 31628991
720120015 Trnové - kanalizácia, stavebné práce 321 582.49 653/2009 - 05.04.2012 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA,B.I.B. spol. s r. o. ul. A. Kmea 3, 010 01 Žilina, 31605303
720120016 SČOV Žilina - intenzifikácia, dobropis k faktúre č.321200008 - 8 143.20 604/2010 - 17.04.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120017 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 8 808.00 590/2010 - 17.04.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720120018 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 10 956.00 590/2010 - 17.04.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720120019 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 262 513.76 s DPH 604/2010 - 26.04.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120020 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 183 703.22 s DPH 604/2010 - 26.04.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
32100047 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 282 379.84 s DPH 321/2011 - 01.02.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120023 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 100 129.70 s DPH 604/2010 - 24.05.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120024 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 148 315.42 s DPH 604/2010 - 24.05.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
820121187 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv 162.25 bez DPH 128/2012 - 08.06.2012 Mesto Kysucké Nové Mesto, nám. Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 00314099
1219011 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 124 099.60 s DPH 249/2010 - 15.06.2012 K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186
1229100042 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV, stavebný dozor 2 652.00 s DPH 698/2009 - 14.06.2012 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava, 31322000
720120028 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 179 846.44 s DPH 604/2010 - 28.06.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120029 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 226 916.14 s DPH 604/2010 - 28.06.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321000118 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 276 969.42 s DPH 321/2011 - 17.07.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
32100098 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 395 030.46 s DPH 321/2011 - 28.06.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120032 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 510 613.39 s DPH 604/2010 - 20.07.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120033 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 79 213.18 s DPH 604/2010 - 17.07.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120034 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 10 176.00 s DPH 590/2010 - 20.07.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720120035 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 12 132.00 s DPH 590/2010 - 20.07.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120120780 Úhrada ceny práce zamestnanca od 1.1.2012 do 30.6.2012 1 856.50 s DPH 174/2012 -   Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. ¼. Štúra 1, 42181810
720120037 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 373 306.81 s DPH 604/2010 - 17.08.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120038 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 471 540.32 s DPH 604/2010 - 17.08.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120040 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 815 532.24 s DPH 604/2010 - 01.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120041 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 244 662.60 s DPH 604/2010 - 01.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321200160 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 380 467.26 s DPH 321/2011 - 01.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120047 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 61 330.20 s DPH 604/2010 - 26.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120048 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 112 228.82 s DPH 604/2010 - 26.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120043 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 14 124.00 s DPH 590/2010 - 18.10.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720120044 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 9 324.00 s DPH 590/2010 - 18.10.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
321200186 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 374 118.94 s DPH 321/2011 - 26.10.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
2120121244 Úhrada ceny práce zamestnanca od 1.7.2012 do 30.9.2012 928.25 s DPH 174/2012 - 18.10.2012 Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. ¼. Štúra 1, 42181810
2520120023 - zálohová Úhrada ceny práce zamestnanca od 1.10.2012 do 31.12.2012 928.25 s DPH 174/2012 - 18.10.2012 Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. ¼. Štúra 1, 42181810
2120121448 Úhrada ceny práce zamestnanca od 1.10.2012 do 31.12.2012 0.00 174/2012 - 21.11.2012 Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. ¼. Štúra 1, 42181810
720120050 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 252 846.67 s DPH 604/2010 - 28.11.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120051 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 101 899.91 s DPH 604/2010 - 28.11.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
10032012 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebný dozor 34 896.00 s DPH 260/2011 - 15.11.2012 FCP-SK, s.r.o., Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391
321200205 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 575 700.83 s DPH 321/2011 - 28.11.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321200221 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 847 068.41 s DPH 321/2011 - 20.12.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120056 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 283 460.58 s DPH 604/2010 - 20.12.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120057 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 219 906.55 s DPH 604/2010 - 20.12.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720120058 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 15 024.00 s DPH 590/2010 - 15.01.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720120059 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 11 232.00 s DPH 590/2010 - 15.01.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120120783 Zneškodňovanie a rozbory odpadu 43.24 s DPH 12/2011 - 13.07.2012 Obec Ve¾ké Rovné 1621, 013 62 Ve¾ké Rovné, 00321737
2120121087 Zneškodňovanie a rozbory odpadu 156.24 s DPH 12/2011 - 14.09.2012 Obec Ve¾ké Rovné 1621, 013 62 Ve¾ké Rovné, 00321737
2120121410 Zneškodňovanie a rozbory odpadu 546.22 s DPH 9/2012 - 15.11.2012 Obec Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik, 00321672
820122048 Propagácia spoločnosti - 7.ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov 500.00 s DPH 326/2012 - 25.09.2012 Obec Èièmany, è.166 , 013 15 Èièmany,321206
820122159 Propagácia spoločnosti - Výstavba detského dopravného ihriska 500.00 s DPH 06/2012 - 05.10.2012 mesto Rajecké Teplice,Nám.SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice,00321591
820121407 Propagácia spoločnosti - Turzovské leto 1 700.00 s DPH 180/2012 - 06.07.2012 Kultúrne a spoloèenské stredisko, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka,00145254
820121764 Propagácia spoločnosti - Jánošíkove dni 3 320.00 s DPH 100/2012 - 22.08.2012 Obec Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699
820121792 Propagácia spoločnosti - Cyrilometodské dni 2012 330.00 s DPH   - 24.08.2012 Obec Horný Hrièov, 013 42 Horný Hrièov 191,00321290
820121857 Propagácia spoločnosti - Bartolomejské hodové slávnosti 1 700.00 s DPH 221/2012 - 03.09.2012 Mesto Èadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Èadca,00313971
820120086 Propagácia spoločnosti - Lyžiarske preteky Interkritérium 500.00 s DPH   - 19.03.2012 SKI CLUB Vrátna, Južná trieda 44, 040 01 Košice,35546913
820120156 Propagácia spoločnosti - Medznárodná vedecká konferencáia MARVI 350.00 s DPH 374/2012 - 03.02.2012 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,00397563
2011/102 SČOV Žilina - intenzifikácia 9 888.00 590/2010 - 18.01.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
1119049 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 103 942.42 249/2010 - 18.01.2012 K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186
1119050 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 19 486.03 249/2010 - 18.01.2012 K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186