Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
720130001 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 1 012 435.90 s DPH 604/2010 - 28.01.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130002 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 86 543.36 s DPH 604/2010 - 28.01.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321200255 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 619 701.62  s DPH 321/2011 - 29.01.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300004 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 280 013.15 s DPH 321/2011 - 22.02.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130006 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 75 963.07 s DPH 604/2010 - 22.02.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130007 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 96 695.10 s DPH 604/2010 - 22.02.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130008 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce - dobropis -33.84 s DPH 604/2010 - 01.03.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
1329100017 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV, stavebný dozor 2 652.00 s DPH 698/2009 - 02.04.2013 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava, 31322000
1329100018 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV, stavebný dozor 10 212.00 s DPH 698/2009 - 02.04.2013 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava, 31322000
720130009 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 577 260.59 s DPH 604/2010 - 22.03.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130010 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 585 440.69 s DPH 604/2010 - 22.03.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130013 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce - dobropis -880.10 s DPH 604/2010 - 15.04.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300042 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 314  878.45 s DPH 321/2011 - 06.05.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
1042013 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebný dozor 25 650.00 s DPH 260/2011 - 13.02.2013 FCP-SK, s.r.o., Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391
4042013 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebný dozor 33 462.00 s DPH 260/2011 - 16.05.2013 FCP-SK, s.r.o., Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391
720130014 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 13 752.00 s DPH 590/2010 - 16.04.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130015 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 9 384.00 s DPH 590/2010 - 16.04.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130018 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 690 671.40 s DPH 604/2010 - 19.06.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130019 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 721 463.39 s DPH 604/2010 - 19.06.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300073 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 269 031.26 s DPH 321/2011 - 29.05.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
OF/2013/26 Propagácia spoločnosti - Cyrilometodské dni 330.00 s DPH Zmluva o popagácii a reklame - 03.07.2013 Obec Horný Hrièov 191,013 42 Horný Hrièov,321290
820130878 Propagácia spoločnosti v publikácii ŽU 1 200.00 s DPH 302/2012 - 02.05.2013 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,00397563
820131422 Propagácia spoločnosti - Jánošíkove dni 3 320.00 s DPH 249/2013 - 02.07.2013 Obec Terchová, sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, 321699
720130023 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 63 609.06 s DPH 604/2010 - 09.07.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130024 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce 235 456.97 s DPH 604/2010 - 09.07.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
820131553 Propagácia spoločnosti - Turzovské leto 1 700.00 204/2013 - 12.07.2013 Mesto Turzovka, R. Jašíka 178, 023 54 Turzovka, 00314331
3130003244 Propagácia spoločnosti - Medzinárodná vedecká konferencia POSTPOINT 360.00 s DPH 300/2013 - 26.08.2013 Žilinská univerzita, FPEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,00397563
321300091 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 362 029.63 s DPH 321/2011 - 26.06.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300120 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 390 786.62 s DPH 321/2011 - 29.07.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300131 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 491 641.28 s DPH 321/2011 - 20.08.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
7032013 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebný dozor 38 784.00 s DPH 260/2011 - 14.08.2013 FCP-SK, s.r.o., Slovnaftská 100, 842 01 Bratislava, 44605391
OF/9111300031 Propagácia spoločnosti - film Klenoty z Terchovej 500.00 EUR s DPH 347/2013 - 18.09.2013 MKS Terchová, Sv. Martina 245, 013 06 Terchová,00364886
720130029 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 13 944.00 s DPH 590/2010 - 09.09.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130030 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 7 800.00 s DPH 590/2010 - 09.09.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130026 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebné práce - dobropis -806.14 s DPH 604/2010 - 15.08.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
OF/3715300186 Propagácia spoločnosti - Dni filatélie Slovenska 500.00 EUR s DPH 328/2013 - 04.09.2013 Mesto Bytèa, Námestie SR 1/1, 014 38 Bytèa,00321192
321300152 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 708 694.14 s DPH 321/2011 - 01.10.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
1310300059 Propagácia spoločnosti - Krasňanská desiatka 500.00 EUR s DPH 406/2013 - 30.10.2013 Mesto Krásno n/Kys., ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys.,00314072
321300182 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 713 511.53 s DPH 321/2011 - 25.10.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
321300206 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, stavebné práce 1 480 626.73 s DPH 321/2011 - 20.12.2013 VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648
720130032 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 9 996.00 s DPH 590/2010 - 17.10.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
720130033 SČOV Žilina - intenzifikácia, stavebný dozor 2 556.00 s DPH 590/2010 - 17.10.2013 Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, 35860073
2120130100 Vývoz a zneškodnenie odpadu a čistenie kanalizácie 220.58 s DPH - 03/230-2012 11.02.2013 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120130492 Vývoz a zneškodnenie odpadu 175.76 s DPH   16/170-09/04-2013 15.05.2013 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120130624 Vývoz a zneškodnenie odpadu 363.28 s DPH - 67 zo dòa 21.5.2013 11.06.2013 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120130695 Vývoz a zneškodnenie odpadu 254.60 s DPH - 18/170-09/05-2013 21.06.2013 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120121675 Vývoz a zneškodnenie odpadu 75.79 s DPH - 183/230-2012 10.01.2013 Lesy SR,š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina,36038351
2120130818 Zneškodnenie odpadu 871.84 s DPH 9/2012 - 15.07.2013 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672
13008 Propagácia spoločnosti - Cyklistická akcia 500.00 s DPH 74/2013 - 30.05.2013 Bike Slovakia, s.r.o., Heèkova 28, 010 01 Žilina,46577581
13001 Propagácia spoločnosti - 13. Svidnícky občiansky ples 600.00 s DPH 94/2013 - 02.02.2013 OZ Chránime kraj pod Duklou, ul. Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník,37884751
820130577 Propagácia spoločnosti - 600.výročie prvej písomnej zmienky o obci 500.00 s DPH 78/2013 - 21.03.2013 26.03.2013
820132503 Propagácia spoločnosti - Bartolomejské slávnosti 2 500.00 s DPH 289/2013 - 23.10.2013 Mesto Èadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Èadca,00313971