Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
1019036 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 155 945.05     10.01.2011 K&H Kinetic, a.s.
1019038 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 6 101.36     10.01.2011 K&H Kinetic, a.s.
1019041 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 72 513.45     15.02.2011 K&H Kinetic, a.s.
1019042 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 110 485.50     15.02.2011 K&H Kinetic, a.s.
1129100004 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 4 650.00     08.03.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1129100005 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 17 478.00     08.03.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1119001 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 123 356.78     11.03.2011 K&H Kinetic, a.s.
2201111 Trnové - kanalizácia 103 801.77     11.03.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
2201111 Trnové - kanalizácia 113 238.29     11.03.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
10110016 Trnové - kanalizácia 10 960.80     07.03.2011 Mestský investorský útvar, s.r.o.
1119006 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 159 774.04     04.04.2011 K&H Kinetic, a.s.
3201112 Trnové - kanalizácia 338 754.42     15.04.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119009 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 217 557.98     19.04.2011 K&H Kinetic, a.s.
2120110396 Zneškodňovanie a rozbory odpadu 417.20       Obec Ve¾ké Rovné 1621, 013 62 Ve¾ké Rovné
4201113 Trnové - kanalizácia 356 367.56     11.05.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1129100027 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 22 440.00     24.05.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1129100028 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 2 256.00     24.05.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1119012 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 74 197.56     31.05.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119013 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 57 033.36     31.05.2011 K&H Kinetic, a.s.
321100153 SČOV Žilina - intenzifikácia 55 269.79     03.07.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100136 SČOV Žilina - intenzifikácia 181 697.64     08.07.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
10110040 Trnové - kanalizácia 13 124.40     06.06.2011 Mestský investorský útvar, s.r.o.
5201114 Trnové - kanalizácia 320 359.99     10.06.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119017 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 92 173.14     01.07.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119018 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 116 058.50     01.07.2011 K&H Kinetic, a.s.
2120110739 Doprava, zneškodnenie a rozbory odpadu 248.77       LESY SR, š.p., nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
321100162 SČOV Žilina - intenzifikácia 51 528.50     29.07.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100163 SČOV Žilina - intenzifikácia 145 477.22     29.07.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
2011/49 SČOV Žilina - intenzifikácia 11 760.00     28.07.2011 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
2011/50 SČOV Žilina - intenzifikácia 10 800.00     28.07.2011 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
6201115 Trnové - kanalizácia 332 503.18     15.07.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119020 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 54 154.31     22.08.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119021 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 190 666.78     22.08.2011 K&H Kinetic, a.s.
2120110897 Doprava, zneškodnenie a rozbory odpadu 160.70       LESY SR, š.p., nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
321100201 SČOV Žilina - intenzifikácia 220 331.68     19.08.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100202 SČOV Žilina - intenzifikácia 7 591.73     19.08.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
2120110969 Doprava, zneškodnenie a rozbory odpadu 187.55       LESY SR, š.p., nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
7201116 Trnové - kanalizácia 321 329.16     15.08.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119027 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 130 707.83     09.09.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119028 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 523 486.87     09.09.2011 K&H Kinetic, a.s.
321100248 SČOV Žilina - intenzifikácia 69 817.85     23.09.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100249 SČOV Žilina - intenzifikácia 294 891.18     23.09.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
8201117 Trnové - kanalizácia 353 941.79     22.09.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
10110070 Trnové - kanalizácia 16 406.40     09.09.2011 Mestský investorský útvar, s.r.o.
1119031 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 136 600.76     13.10.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119032 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 334 228.06     13.10.2011 K&H Kinetic, a.s.
2120111174 Doprava, zneškodnenie a rozbory odpadu 319.63       LESY SR, š.p., nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
321100288 SČOV Žilina - intenzifikácia 151 748.28     24.10.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100289 SČOV Žilina - intenzifikácia 207 581.76     24.10.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
2011/65 SČOV Žilina - intenzifikácia 10 116.00     18.10.2011 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
2011/66 SČOV Žilina - intenzifikácia 9 600.00     18.10.2011 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
9201118 Trnové - kanalizácia 310 321.63     24.10.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119040 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 347 163.98     28.10.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119041 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 936 647.42     28.10.2011 K&H Kinetic, a.s.
9201119 Trnové - kanalizácia 320 881.19     02.11.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
321100335 SČOV Žilina - intenzifikácia 279 429.32     22.11.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100336 SČOV Žilina - intenzifikácia 314 797.18     22.11.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
1129100076 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 14 994.00     23.11.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1129100077 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 5 220.00     23.11.2011 Dopravoprojekt, a.s.
1119043 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 443 761.84     09.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119044 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 135 745.85     09.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119045 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 33 803.04     09.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119046 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 56 244.71     09.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
2811010010 SČOV Žilina - intenzifikácia - 3 322.42     29.11.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100386 SČOV Žilina - intenzifikácia 642 776.81     20.12.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100385 SČOV Žilina - intenzifikácia 230 755.61     20.12.2011 VÁHOSTAV-SK, a.s.
10110094 Trnové - kanalizácia 17 747.40     02.12.2011 Mestský investorský útvar, s.r.o.
11201120 Trnové - kanalizácia 550 751.23     20.12.2011 Združenie TRNOVÉ - KANALIZÁCIA
1119047 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 33 838.79     16.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
1119048 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 452 261.53     16.12.2011 K&H Kinetic, a.s.
321100412 SČOV Žilina - intenzifikácia 139 485.36     24.01.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s.
321100413 SČOV Žilina - intenzifikácia 579 943.44     24.01.2012 VÁHOSTAV-SK, a.s.
2011/101 SČOV Žilina - intenzifikácia 9 444.00     18.01.2012 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
1229100009 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 6 816.00     23.02.2012 Dopravoprojekt, a.s.
1229100010 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 10 212.00     23.02.2012 Dopravoprojekt, a.s.