Objednávky

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo obj. Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH Identifikácia zmluva/ objednávka Dátum vyhotovenia Dodávateľ adresa IČO Objednávku podpí­sal (meno, funkcia)