Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
820172309 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Malá Bytča 158.07 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 104/2017, k.ú. Malá Bytča - 31.07.2017 Mesto Bytèa, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytèa,00321192
820171228 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Hvozdnica 3 420.48 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 634/2016, k.ú. Hvozdnica - 03.04.2017 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica 39,00648922
820171917 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Kolárovice 241.83 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 1361/2016, k.ú. Kolárovice - 26.06.2017 Obec Kolárovice, 013 54 Kolárovice 389,00321362
820170479 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Zákopčie 158.07 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. 381/2016 - 03.03.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešťany,3602204702
820170480 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Turzovka 1 757.31 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. 157/2016 - 03.03.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820170481 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Raková 1 834.33 s DPH Zmluva o zriadení vecného bremena č. 147/2016 - 03.03.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820170914 Zriadenie vecného bremena v k.ú. Čadca 13 949.54 s DPH 380/2016   11.04.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820172670 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené vodovodné a kanalizačné potrubie v k. ú. Kolárovice 152.39 s DPH 1362/2016 - 08.09.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820172671 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené vodovodné a kanalizačné potrubie v k. ú. Kotešová 971.78 s DPH 1266/2016 - 08.09.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820172593 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené vodovodné a kanalizačné potrubie v k. ú. Hliník nad Váhom 281.84 s DPH 438/2017 - 30.08.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820172594 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené vodovodné a kanalizačné potrubie v k. ú. Hvozdnica 6 062.62 s DPH 653/2016 - 30.08.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820173169 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené kanalizačné potrubie v k. ú. Malá Bytča 60.98 s DPH 133/2017 - 27.10.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702
820173170 úhrada za zriadené vecné bremeno na uložené vodovodné a kanalizačné potrubie v k. ú. Štiavnik 5 067.06 s DPH 377/2017 - 27.10.2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešany,3602204702